Welkom op mien webstee

U luistert naar: “I bring Thee all” tenor: Ranson D. Gifford; woorden en muziek Commandant Evangeline Booth(1865–1950)

Omstreeks 1910 voer er door de Veenkoloniën een “Leger des Heils tjalk”, die de naam droeg: 

"HOOP VOOR ALLEN".

Sommige kranten spraken van een Leger des Heils oorlogsbodem, anderen van de “Hallelujakruiser

en een erg grappig figuur noemde het bootje “de ark van Booth.”

Maar dat schreven de kranten. De mensen zelf maakten geen grapjes over de naam, want hoop was het énige dat de mensen in die dagen, in de noordoostelijke armoegebieden van ons land bezaten. En daar viel niet om te lachen, anno 1910. Hoop was voor hen een beladen woord. Je spitste je oren als daarover gesproken werd – of dat nu was door een Domela Nieuwenhuis of door een Leger des Heils officier die (o, ironie) kapitein Kolder heette.

 

De zondagschool van het Leger des Heils aan de Dwarskade in Nieuw Buinen

(omstreeks 1922)

 

"Envoy" Mevrouw de Haas -Vallengoed

de oprichtster v/h Leger des Heils korps Nieuw Buinen

(voorheen was dit een buitenpost van korps Stadskanaal.)

Envoy Mevrouw de Haas heeft het Leger des Heils korps Nieuw Buinen

opgestart en 40 jaar belangeloos geleid.

Voormalig Leger des Heils korpsgebouw Nieuw Buinen;

Dwarskade 37

Het grijze gedeelte was de oude korpszaal

en in het woonhuis woonden de officieren.

Het pand is later verbouwd en het Leger des Heils is daarna

verhuisd naar Stadskanaal.

(Glashandel Sanders was daarna in dit gebouw gevestigd.)

Kapitein en mevrouw F. Schram-Copier

officieren van het Leger des Heils in Nw.Buinen

samen met hun kinderen

Wilma en de tweeling Jan en Piet

 

Bazaar in het korpsgebouw van het Leger des Heils

in Nw.Buinen

Wel baid ???

Wie hebben ook nog 'n mooi schoet in de aanbaiden

 

zangbrigade en muziekkorps van het Leger des Heils korps

Nieuw Buinen

Buitenste rij links:

zr.J.Norder, zr.Gringhuis,?, zr.G.Meijer, zr.G.Wijtsema, zr.A.Hoiting

binnenste rij; v.l.n.r.:

Albert Goeree, Jan Platje jr., Grietje Hoiting, br.W.J.Goeree, ? , zr.A.Jalving, ? ,

zr. J. Platje. Bert Luining, br.A.de Vrieze

o.l.v. kapelmeester br.M.Luining

Het muziekkorps speelt in een ouderwetse "Tentsamenkomst"

 

 

de korpsofficieren v/h Leger des Heils in Nieuw Buinen

Majoor en mevrouw J. Kuper - Scholten,

en hun zonen Evert, Fokko en Geert Jan (i/h midden)

de v.l.n.r. Mw.majoor F.Kuper-Scholten,

br. W.J.Goeree (penningmeester),

br.Grit (v/d jeugd)

zr.Grit Korpskadettenleidster,

br.M.Luining (kapelmeester),

br.J.Platje (zangbrigadeleider)

 

 

 

Op 31 mei 1981 is het Leger des Heils korps Nieuw Buinen verhuisd

naar Stadskanaal, in de Wilhelminalaan 1.

en op 7 februari 2010 moest korps Nieuw Buinen/Stadskanaal

haar deuren voorgoed sluiten en valt nu onder korps Winschoten.