Welkom op mien webstee

Verwondering

"Verwondering¿
 
O Heer, mijn God, wanneer ik mij ten volle verdiep in alles wat U hebt gemaakt
dan juicht mijn ziel ontroerd en blij, hoe groot zijt Gij !

 

 

voordat de rups het stadium bereikt waartoe hij bestemd is

ondergaat hij een volledige metamorfose

en groeit via de "popfase" uit naar  een  vlinder.

God heeft ons bedoelt als een " vrije kleurrijke vlinder

met voor ieder een eigen kleurpatroon"

en

Vlinder foto¿s .
 
foto'svanmooiekleurigevlinders--------voor mooie bijpassende Groningstalige Jazzmuziek klik op de button allowfullscreen="">


Mijn woorden zullen nooit op vleugels drijven
waarmee een adelaar opstijgt, hoog boven 't land.
Ze zullen wel veel dichter bij de aarde blijven
wat fladderen misschien, vlak bij uw hand;
 als ze dan maar wat troost, wat sterkte geven
zodat u weer de kleine vreugden ziet
die God verborgen heeft in ieder leven
al zien we dat, door eigen schuld, vaak niet.
Al denkt u: Zonder vreugde is mijn lot
ze zijn er toch: de vlindertjes van God.
 
 
 Zó hoop ik, dat deze woorden zullen wezen:
met iets van blijdschap, iets van licht erin
zodat ze duidelijk voor ieder zijn te lezen
en ieder weten zal: mijn leven heeft zin.
Wat er dan in de toekomst mag gebeuren
al wordt het avond, al verdwijnt het licht
bedenk, dat in het donker bloemen sterker geuren
Gods vlinder vouwt zijn  vleugels even dicht
Maar 't wordt weer morgen: God heeft het beloofd !
en kijk: Zijn vlinders fladderen vlak om uw hoofd.
 
Nel Benschop

Woorden
gevuld met kracht en liefde, brengen vreugde,
maken mensen nieuw
en scheppen een betere wereld.

Woorden
kunnen mensen veranderen
Ieder woord is een gebeurtenis
een woord dat het hart raakt,
verandert het hart.

Een woord gesproken of gelezen
op een juist moment,
is als brood tijdens een hongersnood.

Phil Bosmans

 

Jij bent goed zoals je bent

Jij bent bovendien de enige persoon in wie je goed kunt worden

Waardeer jezelf, geloof in jezelf

erken dat je een waardevol persoon bent

 Als je, je goed genoeg voelt en zelfvertrouwen hebt

ervaar je vreugde en vrede.

 

 Denk niet dat je geen last zou hebben

van depressiviteit als je geloof maar sterker was.

Zo werkt het niet

Als je in God gelooft, is het goed om te bedenken

dat God van jou houdt

Een mens in een onvolmaakte wereld


 

"God heeft u

ontworpen

met een doel:

Hem op uw

eigen manier

eren"

God heeft jou lief 

niet om wat je doet

maar

om wie je bent !

 

 

 

 Je leven op z'n kop

 

Er is geen woord voor dat gevoel

er is geen tijd en ook geen doel

De hele wereld stort ineen

en jij daarin, zo heel alleen.

 

Er is geen kracht meer die jou draagt

er is geen hoop, reeds lang vervaagd

alleen nog drijfzand om je heen

ook daarin weer, zo heel alleen.

 

En toch, als jij je ogen sluit

het drijfzand jou bijna omsluit

is daar nog steeds die uitgestrekte hand

van een Vader Die naar zijn kind verlangt.

 

Als we blij zijn, als we boos zijn,

als we verdrietig zijn

dat woorden tekortschieten

en alles wat we kunnen bidden

slechts een schreeuw om hulp is ¿

 

 

dan is Hij daar !

 

 

"Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent U mij.
U weet waar ik ga, U volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,’t ligt alles open voor uw ogen
U bent zo diep vertrouwd met mij; wie weet mijn wegen zoals Gij?
U kent mijn leven woord voor woord, U hebt mij, voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen, altijd weer komt U mij tegen."

 

 

Mijn weg is voor U

nooit verborgen.

U houdt een wakend

oog op mij………

Zodat ik weet:'

'k ben wel geborgen

Dat geeft mij rust,

dat maakt mij blij.

Mijn weg is voor U

nooit verborgen.

U neemt mijn hand,

U leidt mijn voet….

En dwars door alle

moeite en zorgen,

houdt U mij vast,

maakt U het goed !

 

(joke van Sliedrecht)

 

God ontmoeten

 

Als je wilt weten hoe lang je bent,
neem je een meetlat.
Als je wilt weten hoe zwaar je bent,
neem je de weegschaal.
Op de weegschaal gaan staan om te zien hoe lang je bent, is onzin.
Op de meetlat kijken hoe zwaar je bent, idem.
Je moet het middel gebruiken dat past bij wat je wilt weten.
Als je er achter wilt komen WIE GOD IS en WAT HIJ VOOR JOU WIL ZIJN,
moet je in de Bijbel lezen.
Telkens een klein stukje en dat op je laten inwerken als een "dag-gedachte".......
 

 

Het woord Bijbel komt van het Griekse woord "biblija" , dat boeken betekent.

De bijbel is niet één boek maar een verzameling van veel verschillende boeken en is verdeeld in het Oude en Nieuwe Testament. (testament=verbond)

De uiteindelijke auteur v/d Bijbel is God;

het is de boodschap die Hij schreef via vele verschillende mensen in verschillende tijden

 Het Oude Testament begint met het boek Genesis, waarin o.a. wordt verteld dat God hemel en en aarde heeft gemaakt

en dat alles wat ons omringt niet door toeval is ontstaan maar het gevolg is van Gods plan en bedoeling;

Tevens bevat het boeken over Gods wetten, geschiedenis, poëzie en boeken v/d profeten;
Het Nieuwe Testament gaat over de geboorte en het leven, sterven, de opstanding en hemelvaart van Gods Zoon, Jezus Christus en daarmee de vervulling van Godsverlossingsplan; tevens bevat het boeken over de geschiedenis v/d eerste christenen en een boek met profetische visioenen

 

Wie is Jezus Christus?

 

 

Als Zoon van God
kwam Jezus als Kind
naar deze wereld om
ons te vertellen over
de liefde van Zijn Vader.Hij stierf aan een kruis
voor de fouten van de mensen,
waardoor wij genade bij God krijgen.Door Zijn opstanding 
heeft Jezus ons het eeuwige leven gegeven.


 
 
Zó lief had God de wereld, dat Hij Zijn eigen Zoon
gegeven heeft voor zondaars, in ruil voor haat en hoon;
gegeven heeft voor mensen van ach, zo klein formaat
voor mensen in paleizen, voor mensen van de straat
voor doodgewone mensen van honderd in een rij;
zó lief had God de wereld - zo lief had Hij ook mij
 
Zó lief had God de wereld, dat wie in Hem gelooft
voor eeuwig en voor altijd Gods vrijspraak is beloofd
Omdat Zijn Zoon wou sterven, veroordeeld tot het kruis
mag ik voor eeuwig leven als kind bij Vader thuis
Omdat Hij wilde lijden, ben ik getroost en blij;
zó lief had God de wereld - zo lief had Hij ook mij.
 
Zó lief had God de wereld, dat Hij zijn heerlijk licht
met grote stralenbundels op onze harten richt
Zijn ster wil elk geleiden, die luistert naar Zijn stem
Hij voert hem naar de vreugde van 't kind in Bethlehem
En iedere dag ontvangt u van God een schone lei;
Zó lief had God de wereld - ja, ú en òns en mij !

  

 Jezus zei: "Het is VOLBRACHT"
 dat wat nodig was voor onze verzoening met God, is door Hem VOLBRACHT
door de prijs te betalen aan het kruis op Golgotha.

 heeft Hij de breuk tussen God en ons geheeld; definitief !

voor iedereen die Zijn offer aanneemt en Hem toelaat in zijn/haar leven

 Aan mijn verlossing door God, kan ik niets toevoegen;
Mijn schuld is weggedaan
Geloof het maar !
Jij bent Gods geliefd kind, gekocht en betaald door Zijn bloed

****
 Aan onze verlossing door God, kunnen wij niets toevoegen;
Onze schuld is weggedaan
Geloof het maar !
Jij bent Gods geliefd kind, gekocht en betaald door Zijn bloed 

Onze redding

kost óns niets

maar

kostte Hem

alles !

 

 

De steen werd niet

van het graf weggerold

om Jezus eruit te laten

maar

om ons er in te laten kijken


 

http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Lukas/24/1-3

 

 

Maar u, wie zegt u Wie Jezus is? een profeet of...............

 

 

 

 

de Messias, Zoon van de levende God

 

 

 

Matteüs 16:13-20

TIJD MET JEZUS

Op deze website verschijnt elke werkdag (5 dgn p.w.) een korte meditatie. Deze meditaties worden geschreven door Ds. Jos Douma.

http://www.tijdmetjezus.nl

 

 

Jezus Christus is mijn hoop

dit is de hoop die mij doet leven

door die hoop wil ik me laten leiden

daardoor verandert mijn leven

Jezus Christus, mijn hoop

leef ook vanuit die hoop

 

 

 

Een bekend zondagsschoolliedje is:

“Lees je Bijbel bidt elke dag, opdat je groeien mag.”

Lezen in de Bijbel kan soms erg moeilijk zijn  maar als u er de moeite en tijd voor neemt
dan zult u God zeker leren kennen en ervaren dat Hij u dicht nabij wil komen.

Jezus geeft ons nog een raad  voor een ontmoeting met Hem.

“Als je bidt, ga dan je binnenkamer in, doe de deur dicht en bid tot je Vader,
die in het verborgene is”

 Onze Vader in de hemel,

Uw naam worde geheiligd worden,

 laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

 Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

 Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

 

Vervolgens zegt Hij:
 “En jullie Vader, die in het verborgene ziet,
zal je ervoor belonen.” 


 

http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Mattheus/6/6-15


 

 

het "Onze Vader" is het volmaakte gebed;
u heeft 30 sec. nodig om het "Onze Vader" te bidden maar u heeft een heel leven nodig om het uit te leven.

 

 

As bidden niks as vroagen is

om veurspoud en geluk

As bidden niks as kloagen is

bie zaikte en in druk

Den is ons bidden gain gebed

gain proaten met de Heer.

¿n Hulpgeroup aan Ain, Dei redt

in tegenspoud, niks meer.

 

 

Bidden is: gemainschop kriegen

mit Hom, Dei altied heurt.

Bidden is soms hailig zwiegen

as ieder woord die steurt

Bidden is: die overgeven

dien wil aan ¿s Herens wil.

Bidden is: naauw mit Hom leven

¿t onrustig haart wordt stil.

 

(Gedicht in de Grunneger Toal.)

 

 

 


Op bergen en in dalen
en overal is God
waar wij ook immer dwalen
of toeven, daar is God
waar mijn gedachten zweven
of stijgen, daar is God
omlaag en hoog verheven
Ja, overal is God !

 

"Vergeet in het

duister van 

je twijfel niet

wat God u in

het licht heeft

gezegd."

 

Heer, wij bidden U:

Laat uw Geest ons leven doorstromen
Laat ons vruchtbare ranken in de wijnstok zijn.
Soms kunnen wij elkaar niet luchten of zien.
Wij bidden U: geef ons liefde

Soms zitten we in de put
en vliegen we tegen de muren op.
Wij bidden U: geef ons blijdschap.

Soms zijn we kort aangebonden,
drammerig en driftig.
Wij bidden U: geef ons vriendelijkheid

Soms zijn we nors,
niet erg gastvrij en zelfs vijandig.
.Wij bidden U: geef ons goedheid

Soms komen we niet na wat we beloofden
en laten we elkaar in de steek.
Wij bidden U: geef ons trouw

Soms zijn we hardleers,
hardvochtig en hardnekkig.
Wij bidden U: geef ons zachtmoedigheid

Soms zijn we grenzeloos onvoorzichtig,
en hebben onszelf niet meer in de hand.
Wij bidden U: geef ons zelfbeheersing.

O God, laat de vrucht van de Geest
Overvloedig in ons groeien,
Zodat de mensen kunnen proeven
Dat Gij liefde zijt.

andré troost

 


Heer, dat ik zomaar komen mag

met al mijn fouten, al mijn zonden

met al mijn pijn, met alle wonden

die niemand in mijn leven zag.


Heer, dat ik zomaar komen kan 

met wat ik niemand durf te zeggen

met wat ik niemand uit kan leggen

U weet er immers alles van

 

Heer, dat U mij in Christus ziet 

als had ik nimmer kwaad bedreven

dat U mij in Uw gunst doet leven 

ik weet het maar begrijp het niet.

      


 

..
 


 

Het geloof

 

is


als een merel

 

 die zingt 

 

 als alles nog donker is


 

ONS HELE LEVEN ZOU MUZIEK ZIJN

ALS WE OP ELK OGENBLIK

DE JUISTE TONEN ZOUDEN KUNNEN VINDEN

..
 


Adem in mij, Heilige Geest,

opdat ik denk wat heilig is

 

Stuw mij, Heilige Geest,

opdat ik doe wat heilig is

 

Verlok mij, Heilige Geest,

opdat ik bemin wat heilig is

 

Sterk mij, Heilige Geest,

opdat ik bescherm wat heilig is

 

Bescherm mij, Heilige Geest,

opdat ik het heilige nooit verlies"

 

 

 
bekijk de youtube muziekvideo van "Opwekking" lied 695

door op het plaatje te klikken

title

Click to add text, images, and other content

title

Click to add text, images, and other content

title

Click to add text, images, and other content

title

Click to add text, images, and other content

title

Click to add text, images, and other content

title

Click to add text, images, and other content