Welkom op mien webstee

Dagelijks Bijbelwoord

-- DagelijksWoord.nl

Verwondering


 Foto
Verwonderen wij ons nog weleens
 
over de grootheid van God ? 
 
 
 

metamorfose 
 
Voordat een rups het stadium bereikt waartoe hij bestemd is 
ondergaat hij een volledige metamorfose
en groeit via de "popfase" uit naar een prachtige vlinder

 
 

God heeft ons bedoelt als een "vrije kleurrijke vlinder"
met voor ieder een eigen "kleurpatroon". 
 

Waardeer jezelf


 

Jij bent goed zoals je bent

Jij bent bovendien de enige persoon in wie je goed kunt worden

Waardeer jezelf, geloof in jezelf

erken dat je een waardevol persoon bent

 en focus je op je eigen mogelijkheden en niet op je beperkingen 

 Als je, je goed genoeg voelt en zelfvertrouwen hebt

ervaar je vreugde en vrede.

 

 

 Denk niet dat je geen last zou hebben

van ziekte of depressiviteit als je geloof maar sterker was.

Zo werkt het niet

Als je in God gelooft, is het goed om te bedenken

dat God van jou houdt

Een mens in een onvolmaakte wereld

 

Mijn vraag aan uVanmorgen begon ik de dag met een kopje thee

van een merk

waar op elk theelabeltje een vraag staat.

De vraag luide:

*

"Welke

SUPERKRACHT

zou jij willen hebben ?" 

*

Vandaag leg ik deze vraag bij u neer.

Denk er gewoon eens over na.

*

Fijne dag toegewenst !

Gerda


God ontmoeten


 

 

God ontmoeten

 

Als je wilt weten hoe lang je bent,
neem je een meetlat.
Als je wilt weten hoe zwaar je bent,
neem je de weegschaal.
Op de weegschaal gaan staan om te zien hoe lang je bent, is onzin.
Op de meetlat kijken hoe zwaar je bent, idem.
Je moet het middel gebruiken dat past bij wat je wilt weten.
Als je er achter wilt komen WIE GOD IS en WAT HIJ VOOR JOU WIL ZIJN,
moet je in de Bijbel lezen.
Telkens een klein stukje en dat op je laten inwerken als een "dag-gedachte".......

  

Wie is Jezus Christus

 

Als Zoon van God 

kwam Jezus als Kind naar deze wereld 

om ons te vertellen over de liefde van Zijn Vader 

 

 

 

 

 

Hij stierf aan een kruis

voor de fouten van de mensen

waardoor wij genade bij God krijgen 

 

 

 

 

 

 

Door Zijn opstanding heeft Jezus ons het eeuwige leven gegeven 

Een ongelooflijk verhaal


 
 

Groei in geloof


 Een bekend zondagsschoolliedje is:

Lees je Bijbel bidt elke dag, opdat je groeien mag.”

Lezen in de Bijbel kan soms erg moeilijk zijn 

maar als u er de moeite en tijd voor neemt 

dan zult u God zeker leren kennen

en ervaren dat Hij u dicht nabij wil komen.

Jezus geeft ons nog een raad  voor een ontmoeting met Hem.

Als je bidt, ga dan je binnenkamer in,

doe de deur dicht en bid tot je Vader, 
die in het verborgene is” Onze Vader in de hemel,

Uw naam worde geheiligd worden,

 laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

 Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

 Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

 

Vervolgens zegt Hij:
 “En jullie Vader, die in het verborgene ziet, 
zal je ervoor belonen.” 


 

http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Mattheus/6/6-15 

 
 

Pinksteren "Uitstorting van de Heilige Geest"


 
 
 
 
 

Psalm 139

"Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mij zelf ooit ken, kent U mij
U weet waar ik ga, U volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 't ligt alles open voor Uw ogen.
U bent zo diep vertrouwd met mij; wie weet mijn wegen zoals Gij?
U kent mijn leven woord voor woord, U hebt mij, voor ik spreek gehoord. Ja overal op al mijn wegen, altijd weer komt U mij tegen" 
" 
 

In het leven van alle dag 
 
 
 In het leven van alle dag
hebben velen een kruis te dragen
in de vorm van pijn of verdriet
Maar op veel van onze vragen
krijgen wij het antwoord niet
Toch mogen we er op vertrouwen
dat God ons "waarom" wél hoort
en onze pijn en zwakheid ziet
Hij zegt het in Zijn Woord
Als we op zijn kracht gaan bouwen
is Hij het die ons sterkte biedt
In het leven van alle dag
 

Gerda 
<img src="http://www.freewebs.com/mienwebstee/God%20draagt%20ons%20step0001%20(1).jpg" mce_src="http://www.freewebs.com/mienwebstee/God%20draagt%20ons%20step0001%20(1).jpg" align="center"><br>.<br>
<div><font color="#ffcc00" style="font-size: 14pt;"><font face="'comic sans ms', sans-serif" size="5"><em <br="">
<p align="center" style="text-align: center; display: inline !important;"><font face="comic sans ms" color="GOLD" size="5"><em>In het leven van alle dag</em></font></p>
</em></font></font></div>
<div><font color="#ffcc00" style="font-size: 14pt;"><font face="'comic sans ms', sans-serif" size="5"><em>
<p align="center" style="text-align: center; display: inline !important;"><font face="comic sans ms" color="GOLD" size="5"><em>hebben velen een kruis te dragen</em></font></p>
</em></font></font></div>
<div><em style="font-family: &quot;comic sans ms&quot;, sans-serif; font-size: x-large; color: rgb(255, 204, 0);">
<p align="center" style="display: inline !important;"><font face="comic sans ms" color="GOLD" size="5"><em>in de vorm van pijn of verdriet.</em></font></p>
</em></div>
<div><em style="font-family: &quot;comic sans ms&quot;, sans-serif; font-size: x-large; color: rgb(255, 204, 0);">
<p align="center" style="display: inline !important;"><font face="comic sans ms" color="GOLD" size="5"><em>Maar op veel van onze vragen&nbsp;</em></font></p>
</em></div>
<div><em style="font-family: &quot;comic sans ms&quot;, sans-serif; font-size: x-large; color: rgb(255, 204, 0);">
<p align="center" style="display: inline !important;"><font face="comic sans ms" color="GOLD" size="5"><em>krijgen wij het antwoord niet.</em></font></p>
</em></div>
<div><em style="font-family: &quot;comic sans ms&quot;, sans-serif; font-size: x-large; color: rgb(255, 204, 0);">
<p align="center" style="display: inline !important;"><font face="comic sans ms" color="GOLD" size="5"><em>Toch mogen we erop vertrouwen&nbsp;</em></font></p>
</em></div>
<div><em style="font-family: &quot;comic sans ms&quot;, sans-serif; font-size: x-large; color: rgb(255, 204, 0);">
<p align="center" style="display: inline !important;"><font face="comic sans ms" color="GOLD" size="5"><em>dat God ons "waarom" <strong>wél </strong>hoort</em></font></p>
</em></div>
<div><em style="font-family: &quot;comic sans ms&quot;, sans-serif; font-size: x-large; color: rgb(255, 204, 0);">
<p align="center" style="display: inline !important;"><font face="comic sans ms" color="GOLD" size="5"><em>en onze pijn en zwakheid ziet</em></font></p>
</em></div>
<div><em style="font-family: &quot;comic sans ms&quot;, sans-serif; font-size: x-large; color: rgb(255, 204, 0);">
<p align="center" style="display: inline !important;"><font face="comic sans ms" color="GOLD" size="5"><em>Hij zegt het in Zijn woord</em></font></p>
</em></div>
<div><em style="font-family: &quot;comic sans ms&quot;, sans-serif; font-size: x-large; color: rgb(255, 204, 0);">
<p align="center" style="display: inline !important;"><font face="comic sans ms" color="GOLD" size="5"><em>Als we op Zijn kracht gaan bouwen</em></font></p>
</em></div>
<div><em style="font-family: &quot;comic sans ms&quot;, sans-serif; font-size: x-large; color: rgb(255, 204, 0);">
<p align="center" style="display: inline !important;"><font face="comic sans ms" color="GOLD" size="5"><em>is Hij het, die ons sterkte biedt</em></font></p>
</em></div>
<div><em style="font-family: &quot;comic sans ms&quot;, sans-serif; font-size: x-large; color: rgb(255, 204, 0);">
<p align="center" style="display: inline !important;"><font face="comic sans ms" color="GOLD" size="5"><em>In het leven van alle dag</em></font></p>
</em><font color="#ffcc00" style="font-size: 14pt;"><font face="'comic sans ms', sans-serif" size="5"><em>
<p align="center" style="text-align: center;"><font color="#ffd700" face="comic sans ms" size="4"><em><strong>Gerda G.</strong></em></font></p>
<p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm"><br></p>
<p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm"><br></p>
</em></font></font></div>
</center
 

Een Gouden belofte

HIJ is er !


 Als we blij zijn, als we boos zijn,

als we zó verdrietig zijn

dat woorden tekortschieten

en alles wat we kunnen bidden

slechts een schreeuw om hulp is

 

 dan is Hij daar !

 

Gebed


 

 

Heer dat ik zo komen mag

met al mijn fouten, al mijn zonden

met al mijn pijn, al mijn wonden

die niemand in mijn leven zag

Heer dat ik zomaar komen mag

met wat ik niemand durf te zeggen.

met wat ik niemand uit kan leggen

U weet er alles van.

Heer dat U mij in Christus ziet

al had ik nimmer kwaad bedreven.

Dat U mij in Uw gunst doet leven

ik weet het, maar begrijp het niet 

 
 
 
 

Zomaar


 

 

 

zomaar te weten dat U mij kent,

dat U de Heer van mijn leven bent

Zo maar te weten dat U van mij houdt

geeft dagelijks zin aan mijn leven

 

 

einde pagina