Welkom op mien webstee

William Booth
1829-1912
Stichter of the Salvation Army

 

Op 10 april 1829 werd te Nottingham in het gezin van Samuel en Mary Booth-Moss, zoon William geboren.

William voelde zich al jong aangetrokken tot het christelijk geloof en op plm 15 jarige leeftijd bekeerde hij zich en sloot zich aan bij de Methodisten.

(Dit is een opwekkingsbeweging binnen de protestantse kerk in Engeland; met een sociale bewogenheid, die de nadruk legt op een persoonlijke geloofsbeleving en alléén de Bijbel aanvaard als norm voor het geloof )

William werd Methodistenpredikant en besteedde veel tijd aan het evangeliseren in kerk en op straat.

Zo kwam hij in aanraking met de zeer arme bevolking van Oost Londen, die in veel kerken niet welkom waren.

In 1852 ontmoette hij Catherine van Mumford 

Catherine Mumford (1829 - 1890) 

Catherine deelde zowel William's christelijke als zijn sociale uitgangspunten. Ze trouwden in 1855 en in maart 1856 wordt hun eerste zoon Bramwell geboren. Het huwelijk werd verrijkt met acht kinderen (3 zonen en 5 dochters.)

Het doel van William en Catherine Booth was om de verdrukte en arme mens, die op geen enkele wijze met het evangelie van Jezus Christus in aanraking kwam, de Heilsboodschap te brengen.

In 1865  braken William en Catherine met de Methodistenkerk omdat er geen toestemming werd verleend om in de Londense achterbuurten te werken.

De onafhankelijke evangelisatiebeweging "The Christian Mission¿ wordt opgericht en er worden Verlossingsmeetings gehouden voor o.a. alcoholisten en prostituees.

Zowel William als Catherine , die ook op de preekstoel stond, spraken vol enthousiasme over de  liefde van God. Maar hoe bezielend hun boodschap ook was, het bereikte  vaak niet het hart van de mensen.

William Booth kwam tot de conclusie dat mensen met een concrete hulpvraag in eerste instantie niet op een goed verhaal zitten te wachten en zei: 

 

¿Hongerige magen hebben geen oor voor het Evangelie.¿

 

Daarom begon hij samen met anderen behalve het Evangelie, ook brood en soep bij de mensen te brengen.

De naam veranderde in 1878 in "The Salvation Army" (Leger des Heils) en werd een organisatie op militaire snit waar William generaal van was.

Het idee van een leger dat strijdt tegen lichamelijke en geestelijke honger, armoede en andere maatschappelijke wantoestanden, sprak velen aan en het werk van Booth begon duidelijk vruchten af te werpen.

In het gezin van William en Catherine hadden de zonen en dochters gelijke kansen, zo werden van de 8 kinderen er 7 belangrijke leiders in het Leger des Heils.

Evangeline het op één na jongste kind was van 1934 - 1939 de eerste vrouwelijke generaal v/h Leger des Heils

Het onderstaand "Stichterslied" is geschreven door William Booth

Toen William ouder werd kreeg hij een oogziekte waardoor hij slecht ging zien. Hij werd geopereerd en de operatie was zo succesvol dat hij zijn werk kon voortzetten. Helaas was dit herstel maar tijdelijk want na verloop van tijd kreeg hij weer problemen met zijn ogen maar een tweede operatie mocht niet meer baten en hij werd blind.

.

 

Evangeline Booth( 25  dec.1865 -  7 juli 1950)

was het op één na jongste kind van William en Catherine Booth

en van 1934 - 1939 de eerste vrouwelijke generaal v/h Leger des Heils.

Met haar pensionering in 1939 was er een einde gekomen waarin de familie Booth

 aan het hoofd stond van het Leger des Heils.

 

 

Op 21 augustus 1912, sterft William Booth op 83 jarige leeftijd. 

150.000 mensen waren getuige van zijn begrafenis

William en Catherine Booth liggen begraven

op de Abney Park Begraafplaats in Londen.

 

 

 

Hoewel veel mensen het Leger des Heils kennen vanwege het vele maatschappelijke werk(het Leger werkt in 108 landen en in Nederland werken meer dan 6000 professionals en 5500 vrijwilligers )

weten ze niet dat het Leger des Heils ook een wereldwijd kerkelijk genootschap is. Toen het in 1878 in Engeland werd opgericht, beschouwde men zichzelf als een laagdrempelige evangelisatiepost. Om te voorkomen dat de mensen doop en avondmaal als een voorwaarde  zien om Christen te kunnen zijn, wordt er voor gekozen om deze sacramenten niet toe te passen. Wel heeft het Leger des Heils elf leerstellingen, die voor een geloofsbelijdenis staan.

 

 

Op 8 mei 1887 was er voor het eerst een "Leger des Heils Meeting" a/d Gerard Doustraat 69 in Amsterdam. Deze bijeenkomst stond o.l.v. Gerrit Govaars en de Engelse kapitein en mevr. Joseph K. Tyler.

 

 

 

title


 
 
 
125 jaar Leger des Heils in Nederland
werd in Amsterdam gevierd 

naar de volgende paginaeinde pagina