Welkom op mien webstee

Nait stil stoan moar veuroet goan; Is 't goud west?, 't zel nog beter word'n !!

Hoe het Leger des Heils in Groningen begon 

 
Hoe het Leger des Heils op 3 maart 1888 begon in Groningen
 
 
Het leger komt, ook hier, dat nieuwtje ging al gauw van mond tot mond . En het kwam !
 


Het zevende korps in Nederland werd geopend in een danszaal in de Barestraat.
Twee jongemannen, waarvan 1 een Engelsman die zeer gebrekkig Nederlands sprak, opende het "vuur"
De gehele stad was in opschudding. Iedereen wilde zien, wat toch dat Leger was.
Die danszaal was toch wel een ongewone plaats voor Godsdienstige samenkomsten.
Iedere avond stroomde rijk en arm, jong en oud naar de "zaal van Bierling".
Een uur van tevoren werd de deur geopend en zelfs tot aan de viaduct maakte men "quene"
om binnen gelaten te worden. Er moesten kaarten uitgegeven worden om groot gedrang te voorkomen. "
 
 
"Gij vraagt mij steeds als ik bij u kom:
wat is het nieuws ?
Wat gaat er in de wereld om,
wat is het nieuws ?"
 
 
 Met dat lied werd de samenkomst begonnen. Wat een warmte , wat een gloed ! Avond op avond was de zaal stampvol 
en avond op avond openbaarde God zich in de redding van zielen ! 
 
Het was een ware opwekking. Dronkaards bekeerden zich tot God, gezinnen werden veranderd.
 
Doordat de eigenaar van de zaal 's zondags die gewijde plaats als danszaal wilde blijven gebruiken, moest men omzien naar een andere vergaderplaats.
Eerst genoot men de gastvrijheid van een Christenvriend, met een warm hart, die de Leger samenkomsten in zijn eigen evangelisatielokaal altijd hartelijk welkom heette.
Maar aan een eigen Legerzaal was toch wel een grote behoefte
Er werd er één gevonden op het Zuiderdiep maar het had een moeilijke opgang met een wankele trap. Spoedig werd deze zaal op bevel van de politie om brandgevaar gesloten.
Toen naar een pakhuis in de Nieuwstraat . Het was een grote zaal met een rood stenen voetpad in het midden en een groot oplopend platform; zo verhuisde het Leger in de loop der jaren nog enige malen
 Het korps groeide en op 2 juni 1888 werd een tweede korps gevestigd.  Nu waren 's zondagsavonds beide korpsen verenigd. Dat waren wonderbare tijden.
Natuurlijk bleven bij zoveel zegen en werking van de Geest de tegenstand niet uit.
De machten van de duisternis waren wakker geworden en trachtten op allerlei wijze het werk van God te verhinderen. De tegenstand kwam van alle kanten, van de zijde van de "wereld" natuurlijk maar ook van de kant van de kerk- christenen, die het Leger veroordeelden omdat het in zijn wijze van optreden en werken zo van de eeuwenoude gewoonte van de kerk afweek. Zij zagen in het Leger niet een krachtig middel  in Gods hand om het Koninkrijk van God uit te breiden maar een sekte van opgewonden mensen, die wel weer zouden kalmeren.   

was één van de benamingen waarmee men het Leger meende te typeren.

 
***
 
 Korps Groningen I vierde in 1928 haar veertig jarig jubileum en heeft na veel omzwervingen enige jaren geleden
 
  

 eindelijk een flinke zaal gekregen a/d Viaductstraat, niet ver van het station en daar vallen al direct de grote letters i/h oog
 
 
 
 
Onwillekeurig dacht ik hoeveel zielen er in die 40 jaar er wel tot God zouden zijn gekomen.
In een visioen zie ik de grote schare mannen en vrouwen, jongens en meisjes, welke zijn neergeknield in korps Groningen I .

Dat het een grote schare was bewijst het feit, dat slechts enkele maanden na korps Groningen I , korps Groningen II werd geopend.(op 2 juni 1888)
Ook zijn er veel mensen in het Leger tot bekering gekomen en daarna hebben zij hun oorspronkelijke kerkgenootschap weer opgezocht .
Vaak denken ze nog terug aan die eenvoudige samenkomst van het Leger des Heils, die leidde tot een grote ommekeer in hun leven
 
 
Poelestraat 10. (ingang links)
 
 
***
Het Divisie Hoofdkwartier van de Noord-Ooster  Divisie was te Groningen gevestigd en wel aan de Poelestraat 10 .
In dit gebouw vond men ook de zaal en officierskwartier van korps Groningen II.
Het korps met toebehoren had dringend behoefte aan betere behuizing;  verbouwing was dringend nodig.
Maar dat kostte veel geld en .................eigenlijk werd de toestand zo langzamerhand onhoudbaar.
Was er niet iemand onder de lezers van dit artikel, , die het Leger in Groningen wou helpen  om, wat zijn gebouwen betrof, ook met de tijd mee konden gaan? 
Misschien een Groninger of een oud Groninger die in het wankele grijze gebouw in de Poelestraat 20, zijn Heiland had gevonden?
 
*tijdens een verbouwing , die plaats heeft gevonden voor 1910, heeft Groningen II samenkomsten gehouden in een tjalk

 
 "Hoop voor Allen "
 (uit het boek:  "met de vlag in top") 

 
 ***
 

 En we staan nu aan de vooravond van het grote gebeuren, dat binnenkort korps Groningen III officieel zal worden gesticht. Het strijdt thans nog als buitenpost van Groningen II
 
 
 

Het Evangelieschip in het noorden van de stad, in het Boterdiep, tussen een vloot van woonschepen blijkt deze drijvende post wel in een behoefte te voorzien, getuige de steeds gevulde ruimte die ruim 100 mensen kan bergen. (Groningen III bestaat sinds 2 maart 1901)


*** 
* * * * * *
 
 
 

In het centrum is de "Barmhartigheidspost" gevestigd aan de Schoolstraat 10b
 
 
en staat onder leiding van commandeure Staal en bijgestaan door Luitenante Halma.
 
Hoewel het publiek nu algemeen de mening is toegedaan dat het Leger des Heils "veel goeddoet" zijn er maar weinigen die weten wat "wel" gedaan wordt, vanwege die kleine Barmhartigheidspost te Groningen.
 

 

klik hieronder v/d volgende pagina

einde pagina