Welkom op mien webstee

 

Emmen - Synagoge met begraafplaats

 

De synagoge aan de Julianastraat 27 in Emmen is gebouwd in 1878 en in 1890 iets vergroot.

Achter de naast gelegen woning was vroeger een Mikwe (ritueel bad) en

een onderwijslokaal deze zijn helaas verdwenen.


Op de top is een "noksteen" met obelisk aangebracht en voor de synagoge staat een monument ter nagedachtenis aan de 145 joden uit Emmen die tijdens de tweede wereldoorlog door de bezetter zijn omgebracht.

 

Het is de enige synagoge in Drenthe waarin het interieur nog geheel in oorspronkelijke staat aanwezig is.

 

Voorin de synagoge, tegen de oostelijke wand, bevindt zich het voornaamste deel,

de Heilige Ark, de ”Aron Hakodesj”.( Hebreeuws)

In de Heilige Ark staan de Thorarollen. Een Thorarol, is gemaakt van

aan elkaar genaaide vellen perkament, waarop de teksten van de vijf boeken

van Mozes staan geschreven.

De Heilige Ark wordt met deuren afgesloten en er hangt een gordijn voor,

de "Voorhang" of "Parochet."

Er boven hangt een eeuwig brandend licht, “Nér Tamid”

Dit alles is overeenkomstig met de opdracht die aan Mozes werd gegeven

voor de inrichting van het Heiligdom der Israëlieten in de woestijn.

 

De Heilige Ark is zo geplaatst dat men richting Jeruzalem staat en bidt.

Op de Heilige Ark staat met koperen letters geschreven :

"Oedewar Adonai jakoem le’olam",

"en het woord van de Eeuwige houdt altijd stand"Jesaja 40:8

Onderaan op de voorhang staan de woorden

“Da lifné mi ata oméd",

“ weet voor Wie je staat."

De zeven lampen rechts en links van de Heilige Ark herinneren aan de “Menora”, de zeven armige kandelaar in de Tempel in Jeruzalem.

Twee zuilen flankeren de Heilige Ark . Deze "witte pilaren van hoop" staan voor de kracht die werd opgebracht om een nieuwe, hechte gemeente te herbouwen.

Zij staan in schril contrast met de opvallende bakstenen van de muren van de sjoel. Dit zijn stenen die beschadigd zijn. Ze hebben te dicht bij het vuur gelegen en zijn daardoor verminkt. Juist deze stenen zijn gekozen als symbool voor de verminkingen die de overlevenden van de Sjoa met zich blijven meedragen.

De “pilaren van hoop” steken boven het dak van de synagoge uit en dragen de tekst van de 10 geboden. Samen vormen de bakstenen en de pilaren een passende symboliek voor de eerste synagoge die als zodanig gebouwd werd na de Grote Verwoesting.

In het midden bevindt zich de houten biema (verhoogd platform in de synagoge) met lezenaar waar de voorlezing uit de Thora en uit de boeken van de Profeten zal plaatsvinden.

Aan weerszijden van de bima staan banken, daar zitten de bestuursleden van de gemeente, "de parnassim"

De leiders en begeleider van de dienst nemen ook plaats op die banken, wanneer ze niet actief zijn in de dienst.

Rechts zit de rabbijn en links zitten de voorzanger, de “chazzan” en de koster, de "sjammasj".

Maar de voorzanger zal het grootste deel van de dienst voor de bima staan met zijn gezicht naar de Heilige Ark.

eigen foto's v/d synagoge

Foto's v/d synagoge in Emmen 

 

de Heilige Ark waarin de Thora rollen staan 

 

 ark waarin de Thora rollen bedekt worden bewaard 

 

 

 Thora rollen zonder kleed

 

 de "Biema" (verhoogd platform met lezenaar )

 

 


 Thora rollen met Jad 

 Thorarollen worden van rechts naar links gelezen

een Jad is een "meeleesstokje" 

einde pagina