Welkom op mien webstee

Mijn oma

 

 

 

 

 18 mei 1878 - 16 januari 1974

 


Een hobby van mij is: genealogie en ik zoek naar vroege familiebanden van moeders kant.

Omdat ik nieuwsgierig ben, wie mijn voorouders waren, hoe ze leefden en wat ze dreef ben ik begonnen om het één en ander uit te zoeken.

Iedereen heeft het vandaag de dag druk, druk, druk en we zijn al gauw geneigd te denken dat het dagelijks leven vroeger veel rustiger was. Maar niets is minder waar.

De armoede was vroeger schrikbarend en de ongelijkheid groot.

Ik heb grote bewondering voor mijn oma Trientje Luitjes-Lust, die in 1917, weduwe werd van Marten Luitjes en achter bleef met acht kinderen waar van de oudste zestien jaar en de jongste anderhalf jaar.

Een jaar later overleden ook nog eens twee van haar kinderen.

Er waren geen sociale voorzieningen en ze moest maar zien hoe ze zich moest redden; ze probeerde om koffie en thee vanuit huis te verkopen maar of haar klantenkring groot was valt te betwijfelen. Bijna iedereen had het tenslotte armoedig.

 Mijn oma kwam in 1924 tot bekering in het "Evangelieschip" v/h Leger des Heils. Ze werd heilssoldaat en kreeg de mooie taak van "Bekeerlingensergeante "


Het "Evangelieschip" was een was tjalk waarin plm. 80 mensen konden en lag in het voormalige Boterdiep aan de Bedumerweg .

Ze was tachtig toen ik acht werd, ik was haar jongste kleinkind en ken haar niet anders als een lieve oude vrouw met een grijs knotje en hele lange zwarte rokken tot bijna op de grond.

Ze was vrolijk, maakte veel grapjes, en leefde vanuit het standpunt: 


 "De Heer geeft mij kracht voor vandaag

en vertrouwen voor morgen"

 

 Als wij ‘s zondags op visite kwamen kregen we altijd een zakcentje van haar. De lange donkere rok ging dan een eind omhoog en wij kregen een "centje", vanuit haar geldbuideltje, die ze onder haar lange rokken droeg.

 

Een echte ouderwetse oma. Op 95 jarige leeftijd is ze door haar Heer Thuis gehaald. 

  

Het Evangelieschip


 
Het Evangelieschip i/h Boterdiep a/d Bedumerweg te Groningen(de buitenpost van Groningen 2 en het latere korps Groningen Noord) 
 
 
 
(uit de Strijdkreet van 9 mei 1931) 
 

Oma en haar gezin


 Mijn oma en haar gezin in 1929
 
 
 
 
 achterste rij van links naar rechts:

Fennie, Trijntje, Tjerk, Martje

voorste rij:

Eltje, Tinie, Alberdiena met Jacob, oma Trientje, Tinie

 

Oma's dochter Martje 
 
Haar dochter Martje was officier van het  Leger des Heils en schreef in 1932 onderstaand artikeltje over haar moeder. 

 

 

 


 
 
 
Bovenstaande foto is afkomstig v/h verlovingsfeestje van mijn zus Rina.
Enkele maanden daarvoor  stond er een foto van oma's  schoonzus in het Nieuwsblad van het Noorden; 
Schoonzus stond met een voet van de grond en ihaar hand hield ze een glas.
Onder de foto stond "de jenever is toch zo duur". 
Oma die een notoire geheelonthoudster was, moest hier erg om lachen en probeerde haar schoonzus te imiteren met
een glas "jus d'orange" 
 

 

Oma's oudste dochter Trijn was ongetrouwd en woonde bij haar moeder in. Ze heeft, tot oma's dood in 1974, voor haar gezorgd; daarnaast was ze tot haar pensioen in 1965, naaister bij "Levie's Kledingbedrijf.
Als wij zondags van de zondagsschool kwamen dan gingen we meestal naar oma, waar we soms nog een hapje mochten mee-eten daarna werd er steevast uit de grote Bijbel gelezen. Na de afwas, was het tijd voor een spelletje, zoals het Kienspel, mikado, mens erger je niet of ganzenbord. In de pot zaten doppinda's daar waren we dan ook weer een poosje mee zoet. Totdat onze ouders kwamen, dan werd er koffiegedronken uit de ouderwetse kraantjes pot en daarna werd de grote sjoelbak van bovengehaald of werd er geluisterd naar de oude "bakelieten" grammofoonplaten.